top of page

 

 

 

 

Ne ítéljetek egymás felett

14 Aki hitben gyenge, fogadjátok szeretettel, de ne vitatkozzatok véleményükön. 2 Egy ember azt hiszi, hogy igen enni bármit, míg a gyenge embercsak zöldséget eszik.3 Ne az, akieszikvesd meg azt, aki tartózkodik, és ne mondjon ítéletet az, aki tartózkodikaki eszik,mert Isten befogadta őt. 4 Ki vagy te, hogy ítélkezz más szolgája felett? A saját ura előtt van[a] hogy áll vagy elesik. És támogatni fogják, mert az Úr képes megállítani.

5Az egyik ember az egyik napot jobbnak tartja, mint a másikat, míg a másik az összes napot egyformán értékeli. Mindenkinek teljesen meg kell győződnie a saját elméjében. 6 Aki megtartja a napot, az Úr tiszteletére tartja meg azt.Aki eszik, eszik az Úr tiszteletére,mert hálát ad Istennek, aki pedig tartózkodik, tartózkodik az Úr tiszteletére és hálát ad Istennek. 7 Fvagy egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg önmagának. 8 Mert ha élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Így tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 9 Mert azért halt meg és élt fel Krisztus, hogy Ura legyen mind a holtaknak, mind az élőknek.

10 Miért mondasz ítéletet a testvéred felett? Vagy te, miért veted meg a testvéredet? Mert mindnyájan az Isten ítélőszéke elé fogunk állni; 11 mert meg van írva,

„Ahogy élek, azt mondja az Úr, minden térd meghajol előttem,
   és minden nyelv valljon [b] Istennek."

12 Így hát mindegyikünk számot fog adni magáról Istennek.

Ne okozz mást megbotlásnak

13 Ezért ne ítélkezzünk többé egymás felett, hanem inkább döntsünk úgy, hogy soha nem teszünk botlást vagy akadályt testvérünk útjába. 14 Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem tisztátalan annak, aki tisztátalannak tartja. 15 Mert ha bátyád megszomorodik attól, amit eszel, nem jársz többé szeretetben. Amit eszel, ne pusztítsd el azt, akiért Krisztus meghalt. 16 Ne hagyjátok tehát, hogy azt, amit jónak tartotok, rossznak mondják. 17 Mert az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. 18 Aki így szolgálja Krisztust, az Isten előtt kedves és az emberek által jóváhagyott. 19 Törekedjünk tehát arra, ami békét és kölcsönös építkezést biztosít.

20 Az élelem kedvéért ne rombold le Isten művét. Valóban minden tiszta, de rossz, ha valaki mást megbotránkoztat azzal, amit eszik. 21 Jó, ha nem eszik húst, nem iszik bort, és nem tesz semmi olyat, ami a testvérét megbotránkoztatja.c] 22 A benned lévő hitet tartsd meg magad és Isten között. Boldog az, akinek nincs miért ítélkeznie önmagán azért, amit helyesel. 23 De aki kételkedik, az el van ítélve, ha eszik, mert nem hitből eszik. Mert ami nem hitből származik, az bűn.d]

Róma 14
A böjtről beszél, akár eszik, akár nem. Arról beszélnek, melyik napon kell böjtölniük.
A szombat szó nem található a Római levélben. A szombat a hetedik nap a naptárban, amely a szombat

bottom of page