top of page
Krisztus megváltott minketa törvény átkátólátokká válik értünk – mert meg van írva: „Átkozott mindenki, akit fára akasztanak” –
This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

Krisztus azért jött, hogy betöltse a törvényt

Romans 13:10 A szeretet nem tesz rosszat másokkal,tehát a szeretet teljesíti a követelményeketIsten törvényéről.
 

Matthew 17 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat;Nem azért jöttem, hogy eltöröljem őkethanem teljesíteni azokat.18Mert bizony, mondom néktek, égig és földig pszamár, egy szemcse vagy egy pont sem múlik el a Törvényből, amíg minden be nem fejeződik.19 Ezért aki e legkisebb parancsolatok közül egyet is elenged, és másokat is erre tanít, azt a legkisebbnek nevezik a mennyek országában, aki pedig megteszi és tanítja őket, nagynak nevezik a mennyek országában. 20Mert Mondom nektek, hacsak a ti igazságotok nem haladja meg az írástudókét és a farizeusokat, soha nem mentek be a mennyek országába. 

„Ha szeretsz engem, engedelmeskedj az én parancsaimnak. János 14:15

Az az ember, aki azt mondja: „Ismerem őt”, de nem cselekszi, amit parancsol, hazug, és nincs meg benne az igazság. 1János 2:

Aki azt állítja, hogy benne él, annak Jézushoz hasonlóan kell járnia.

 

Az Újszövetségben 1050 parancs van a keresztényeknek, amelyeknek engedelmeskedniük kell. Az ismétlések miatt mintegy 800 címszó alá sorolhatjuk őket. Lefedik az ember életének minden szakaszát Istennel és embertársaival való kapcsolatában, most és a továbbiakban. Ha engedelmeskednek, gazdag jutalmat hoznak itt és mindörökké; ha nem engedelmeskednek, kárhoztatást és örök büntetést vonnak maguk után.

There are 1,050 commands in the New Testament for Christians to obey. Due to repetitions, we can classify them under about 800 headings. They cover every phase of man's life in his relationship to God and his fellowmen, now and hereafter. If obeyed, they will bring rich rewards here and forever; if disobeyed, they will bring condemnation and eternal punishment.
bottom of page