top of page

 

Yeshua a jövőről beszél.Nincs titkos elragadtatás! 

 

 (Nincs titkos elragadtatás; a keresztényeknek azt tanítják, hogy annyira titkos, hogy nem található meg a Bibliában. Ez az elragadtatás csak a keresztényeket érinti, a zsidók lemaradnak, hogy átmenjenek a nyomorúságon .) 

   Máté 24:

Ha egyszer az üdvösséghez vezető úton vagy, beoltott vagy Izraelbe, spirituális zsidó vagy. Nem, az igazi zsidó az, akinek szíve helyes Istennel. Az igazi körülmetélés pedig nem csupán a törvény betűjének engedelmességet jelent; inkább a Szellem által előidézett szívváltozás. A megváltozott szívű ember pedig Isten dicséretét kéri, nem az emberektől. Róma 2:29 Milyen jel jelzi a visszatérést és a világ végét?

 1. A bánatok kezdete.

 2. Amikor meglátod a "pusztulás utálatosságát",

 3. „Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe.

 4. Pészah

 5. Sukkot

 6. Greater kivonulás

 7. Akkor nyomorúságra adnak, és megölnek, 

 8.  Mert akkor nagy nyomorúság lesz

 9.  Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak fel, és nagy jeleket és csodákat tesznek
  becsapni,

 10. De aki mindvégig kitart, az üdvözül.

 11. „Rögtön azoknak a napoknak nyomorúsága után a nap elsötétül, és a hold nem ad fényt; a csillagok lehullanak az égről, és az egek hatalmai megrendülnek. 30 Akkor megjelenik az Emberfiának jele az égen,

 12. Isten haragja

  

 

Jézus megjövendöli a templom lerombolását

24 Ekkor Jézus kiment és kiment a templomból, és feljöttek a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2 Jézus pedig ezt mondta nekik: „Nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek, nem marad itt egy kő a másikra, amelyet le nem dobnak."

Az idők jelei és a kor vége

3 Amikor pedig az Olajfák hegyén ült, a tanítványok külön odamentek hozzá, és ezt mondták: „Mondd meg nekünk, mikor lesznek ezek? És mi lesz a jele eljövetelednek és a korszak végének?”

4 Jézus pedig válaszolt, és így szólt hozzájuk: „Vigyázzatok, hogy senki ne tévesszen meg titeket. 5 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, mondván: Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. 6 És hallani fogsz háborúkról és háborúk híreiről. Vigyázz, hogy ne nyugtalankodj; mert [a]mindennek meg kell történnie, de a vég még nem ért véget. 7 Mert nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. És lesznek éhínségek, [b]járványok és földrengések különböző helyeken. 8 Mindezek a bánat kezdetei.

9 „Akkor nyomorúságnak adnak át, és megölnek, és gyűlölni fognak minden nemzet az én nevemért. 10 És akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, és gyűlölik egymást. 11 Akkor sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 12 És mivel elterjed a törvénytelenség, sokak szeretete meghidegül. 13 De aki mindvégig kitart, az üdvözül. 14 És az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon tanúként minden nemzetnek, és akkor jön el a vég.

A nagy nyomorúság

15 „Mikor tehát látod a „pusztulás utálatosságát”, amelyről Dániel próféta beszél, a szent helyen állni” (aki olvassa, értse meg), 16"akkor meneküljenek a hegyekbe azok, akik Júdeában vannak.17 Aki a háztetőn van, ne szálljon le, hogy valamit kivigyen a házából. 18 És aki a mezőn van, ne menjen vissza, hogy elvigye a ruháit. 19 De jaj a terheseknek és a szoptatóknak azokban a napokban! 20 És imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton meneküljetek. 21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta egészen mostanáig, és nem is lesz. 22 És ha nem rövidítik meg azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; hanem a [c]választottak szerelmére, azok a napok megrövidülnek.

23 Ha valaki azt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus! vagy "Ott!" ne hidd el. 24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak fel, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. 25 Lásd, előre megmondtam neked.

26 Ha tehát azt mondják néktek: Nézd, a pusztában van! ne menj ki; vagy 'Nézd, a belső szobákban van!' ne hidd el. 27 Mert amint a villámlás napkeletről támad, és felvillan nyugat felé, úgy lesz az Ember Fiának eljövetele is. 28 Mert ahol a tetem van, ott összegyűlnek a sasok.

Az Emberfiának Eljövetele

29„Rögtön azoknak a napoknak nyomorúsága után a nap elsötétül, és a hold nem ad fényt; a csillagok lehullanak az égről, és az egek hatalmai megrendülnek. 30Akkor megjelenik az Emberfiának jele a mennyben,és akkor gyászolni fog a föld minden törzse, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. 31 És elküldi angyalait nagy trombitaszóval, és összegyűjtik az Ő [d]választottak a négy szél felől, az ég egyik végétől a másikig.

Példabeszéd a fügefáról

32 „Most tanuljátok meg ezt a példázatot a fügefáról: Amikor az ága már megpuhult és leveleket hajt, tudjátok, hogy közel a nyár. 33 Így ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy [e]közel van – az ajtóknál! 34 Bizony, mondom néktek, ez a nemzedék semmiképpen el nem múlik, amíg mindezek meg nem történnek. 35 Ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen sem múlnak el.

Senki sem tudja a napot vagy az órát

36 De arról a napról és óráról senki sem tudja, még az angyalok sem.f]mennyország, de csak az én Atyám. 37 De amilyen Noé napjai voltak, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 38 Mert ahogyan az özönvíz előtti napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé bement a bárkába, 39 és nem tudták, míg el nem jött az özönvíz, és el nem vitte őket, úgy fog legyen az Emberfia eljövetele. 40 Akkor két férfi lesz a mezőn: az egyiket elviszik, a másikat elhagyják. 41 Két asszony őröl majd a malomban: az egyiket elveszik, a másikat elhagyják. 42 Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mit [g]órában eljön a te Urad. 43 De tudd meg, hogy ha a ház ura tudta volna, mit [h]amikor jön a tolvaj, vigyázott volna, és nem engedte volna betörni a házába. 44 Ezért ti is készen álljatok, mert az Emberfia olyan órában jön el, amelyre nem is számítottatok.

A hű szolga és a gonosz szolga

45 „Kicsoda tehát a hű és bölcs szolga, akit ura háznépének uralkodójává tett, hogy enni adjon nekik?én] kellő szezonban? 46 Boldog az a szolga, akit az ura, amikor megjön, így cselekszik. 47 Bizony mondom néktek, hogy minden javai felett uralkodóvá teszi őt. 48 De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében: Az én uram késik.j]az ő eljövetele' 49 és verni kezdi szolgatársait, és enni-inni a részegekkel, 50 eljön annak a szolgának az ura egy napon, amikor nem keresi, és olyan órában, amikor nem veszi észre. 51-ből, és kettévágja, és kijelöli neki a részét a képmutatókkal. Lesz sírás és fogcsikorgatás.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

The Coming of the Lord

13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. 14 For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. 15 For this we declare to you by a word from the Lord,d that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. 16 For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so

in a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed.1 Corinthians 15:52

Matthew 24:1–51

Jesus Foretells Destruction of the Temple

24 Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. 2 But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Signs of the End of the Age

3 As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?” 4 And Jesus answered them, a“See that no one leads you astray. 5 For many will come in my name, saying, ‘I am the Christ,’ and they will lead many astray. 6 And you will hear of wars and rumors of wars. See that you dare not be alarmed, for this must take place, but the end is not yet. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. 8 All these are but the beginning of the birth pains.

9 “Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name’s sake. 10 And then many will fall away1 and betray one another and hate one another. 11 And many false prophets will arise and lead many astray. 12 And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. 13 But the one who endures to the end will be saved. 14 And this gospel of the kingdom

 

 

 

15 “So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand), 16 then let those who are in Judea flee to the mountains. 17 Let the one who is on the housetop not go down to take what is in his house, 18 and let the one who is in the field not turn back to take his cloak. 19 And balas for women who are pregnant and for those who are nursing infants in those days! 20 Pray that your flight may not be in winter or on a Sabbath. 21 For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. 22 And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. 23 then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. 24 For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand. 26 So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. 28 Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
 

The Coming of the Son of Man

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then tall the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And we will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
 

The Lesson of the Fig Tree

32 “From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. 33 So also, when you see all these things, you know that he is near, cat the very gates. 34 Truly, I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. 35 Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
 

No One Knows That Day and Hour

36 “But concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son,2 but the Father only. 37 For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark, 39 and they were unaware until the flood came and swept them all away, so will be the coming of the Son of Man. 40 Then two men will be in the field; one will be taken and one left. 41 two women will be grinding at the mill; one will be taken and one left. 42 Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. 43 but know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. 44 Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.

45 “Who then is the faithful and wise servant,3 whom his master has set over his household, to give them their food at the proper time? 46 blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. 47 Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. 48 But if that wicked servant says to himself, ‘My master zis delayed,’ 49 and begins to beat his fellow servants4 and eats and drinks with drunkards, 50 the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know 51 and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place cthere will be weeping and gnashing of teeth.

The Man of Lawlessness

2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter—asserting that the day of the Lord has already come. 3 Don’t let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed,  the man doomed to destruction. 4 He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God.

“Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His [d]elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
bottom of page