top of page
1 John 3:4 in Everyone who makes a practice sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.   All who indulge in a sinful life are dangerously lawless, for sin is a major disruption of God's order.
1 John 3:4 in Everyone who makes a practice sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.   All who indulge in a sinful life are dangerously lawless, for sin is a major disruption of God's order.

 Isten haragja és ítélete? 

 

Miért fontos, hogy ezt felismerjük? 119 minisztérium

Nos, egyrészt megtanít minket arra, hogy az ebben az életben hozott döntéseink számítanak. Cselekedeteinknek következményei vannak – örökkévaló következményei. Ez azért fontos, mert következmények nélkül tényleg mindegy, mit teszünk. Enélkül a „jónak és rossznak” nincs valódi jelentése vagy értéke. Néhányan tiltakozhatnak, és azt mondanák, hogy Isten ítéletét és haragját hozó fogalma csak az Ószövetségben található meg. Az Újszövetségben Isten csak a kegyelemről és a szeretetről szól! Ez az ötlet csak a Szentírás szelektív olvasatából származik. Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség Isten csodálatos kegyelméről és irgalmáról tanúskodik népe iránt, valamint ítéletéről és haragjáról. Nincs következetlenség. Isten nem ember, hogy hazudjon, nem ember, hogy meggondolja magát. Beszél, aztán nem cselekszik? Megígéri és nem teljesíti? A Szentírást nem lehet megváltoztatni. A bûn Isten törvényének áthágása.  _cc781905-5cf58d__cc781905-5cde-3b-1f5 a tetteid. 

 Tehát egyértelmű, hogy Isten haragja része annak, aki Ő. Ezért Isten valódi megismerése magában foglalja jellemének ezen aspektusának megismerését is. Ő szent és igazságos, és megbünteti a gonoszt és a gonoszságot. Most néhány embernek kényelmetlen lehet ez a valóság. Végtére is, nem kellene Istennek minden jónak és szeretőnek lennie? Nos, Ő az. Gondolj bele egy percre. Ha nincs ítélet a bűnért, az azt jelenti, hogy Isten igazságtalan. Ez azt jelenti, hogy a bűnbánó erőszaktevők és gyilkosok egyszerűen megússzák az általuk elkövetett gonosz atrocitásokat. Hogy ez jó és szeretetteljes? Továbbá Isten haragja és ítélete nélkül nincs értelme Isten kegyelmének és irgalmának. 

Mindannyian megérdemeljük Isten haragját, de ha megbántuk; megbocsátást kaptunk. (Az Istentől való születés bizonyítéka az, hogy elutasítod a bűn gyakorlását)1 János 3) A kegyelem és az irgalom szó szerint semmit sem jelentene, ha nem lenne ítélet. Az üdvösség semmit sem jelentene, ha nem lenne mitől menteni. Mindenkinek, akit érdekel az igazság, az erkölcs és az igazságosság, egyet kell értenie azzal, hogy szükség van Isten haragjára és ítéletére. És tudnunk kell erről az aspektusról, hogy ki Isten, hogy valóban tudjuk, hogy Ő az Úr. A tudásnak energiát kell ösztönöznie az evangélium megosztására, hogy az emberek tudják, van remény az üdvösségre, ha megtérnek. 2Móz 10:1-2 Ha hiszel Istenben, ahogyan vallod, figyelned kell, és azt kell tenned, amit most mond. Hited cselekedeteket és feltétlen bizalmat szül. Ha megtagadod utasításait, parancsait, Isten azt mondja, hogy nem hiszel benne. Ha azt mondod, hogy szeretsz, és nem tartod meg a parancsolataimat, hazug vagy, és nincs benned az igazság, János 14:15. 1. János 2:4  _cc781905-5cde-3194-6ba3b-c és bárki, aki hisz az isteni életben Aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, soha nem fogja megtapasztalni az örök életet, hanem Isten haragos ítélete alatt marad. János 3:36

Igaz Tanítványok

„Nem mindenki, aki ezt kiáltja nekem: Uram! Lord!' belép a Mennyek Királyságába. Csak azok léphetnek be, akik cselekszik mennyei Atyám akaratát. Az ítélet napján sokan mondják majd nekem: Uram! Lord! A te nevedben prófétáltunk, a te nevedben démonokat űztünk, és sok csodát tettünk a te nevedben. De azt válaszolom: „Sosem ismertelek. Távozz tőlem, ti, akik megszegik Isten törvényeit. `` Máté 7:24 (4. oldal)

bottom of page