top of page
1 Timothy 2:12 is the twelfth verse of the second chapter of the First Epistle to Timothy. It is often quoted using the King James Version translation: But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
The Lord sees everything you do

 

Isten figyel és hallgat

Számonkérés » Mindenki számot fog adni magáról Istennek

Zsidók 9:27 És ahogy mindenkinek meg kell halnia egyszer, és azután jön az ítélet,

János 3:13Soha senki nem ment a mennybe, csak az, aki a mennyből jött,- az Emberfia. ApCsel 2:29 "Izraelita fiaim, bátran mondhatom nektek, hogy Dávid pátriárka meghalt és eltemették, és sírja a mai napig itt van. Máté 12:36-37 "De mondom nektek, hogy minden hanyag szó, amit az emberek kimondanak, számot adnak róla az ítélet napján. "Mert a te szavaidból leszel megigazulva, és a szavaid által leszel kárhoztatva." ApCsel 17:30 „Ezért, miután figyelmen kívül hagyta a tudatlanság idejét, Isten most kijelenti az embereknek, hogy minden embernek mindenütt meg kell térnie, Róma 14:12 Így aztán mindegyikünk számot fog adni magáról Istennek.

Jakab 4:17„Tehát, aki tud jót tenni, de nem cselekszi, annak az bűn.” Ezékiel próféta könyve 3:2 Ismét, ha az igaz ember elfordul igazságától és hamisságot cselekszik, és én akadályt állítok elé, meg fog halni; mivel nem figyelmeztetted őt, meg fog halni bűnében és igazságos cselekedeteiben. amit tett, nem emlékeznek meg, de az ő vérét kérem ki a kezedből.” Zsoltárok 32:8 Megtanítalak és megtanítalak arra az útra, amelyen járnod kell, tanácsot adok neked, ha szemem rajtad van.

Zsoltárok 33:18 Íme, az ÚR szeme azokon van, akik félik őt, azokon, akik az ő irgalmában reménykednek kiáltásukra nyitva van a füle. Példabeszédek 28:9 Isten utálja a törvényt figyelmen kívül hagyó ember imáit. Példabeszédek 15:2 Az okos nyelve beszéli a tudást, de a bolond szája bolondságot ereget. 3 Az ÚR szemei mindenhol vannak, és figyelik a rosszat és a jót. 4 A megnyugtató nyelv az élet fája, de az elferdült nyelv összetöri a lelket… Jelenések 20: És láttam halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és a könyvek felnyíltak; és egy másik könyv nyílt meg, amely az élet könyve; és a halottakat a könyvekbe írottak alapján ítélték meg cselekedeteik szerint. Zsidók 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen tetszeni neki, mert aki Istenhez közeledik, hinnie kell, hogy létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

bottom of page